Η Εταιρία CICERO ιδρύθηκε τον ∆εκέμβριο του 2014 και ενεργοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2016. Σύμφωνα με τον Ρωμαίο φιλόσοφο (και ονοματοδότη) Κικέρωνα «καλύτερα να είσαι, παρά να φαίνεσαι», κάτι το οποίο η εταιρία μας, αποτελούμενη από καταξιωμένα στελέχη με πολύχρονη και πολύπλευρη εμπειρία σε όλους τους τομείς επικοινωνίας, τόσο στα παραδοσιακά, όσο και στα νέα μέσα, υιοθέτησε εκ της συνθέσεώς της.

Κύριο αντικείμενο εργασίας της εταιρίας αποτελεί η ανάπτυξη και υλοποίηση δημιουργικών ιδεών και περιεχομένου που μεταβάλλουν, μεγαλώνουν και πολλές φορές (επανα)προσδιορίζουν την ταυτότητα του φιλόδοξου και forward-thinking πελατολογίου μας.

 

Ένας οργανισμός που συνδυάζει τον σχεδιασμό του επιχειρηματικού πλάνου με την 360° ανάπτυξη και υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής των συνεργατών μας, τόσο στα παραδοσιακά όσο και στα διαθέσιμα ψηφιακά Μέσα. Όποιο και αν είναι το format, κάθε νέο project είναι και μια νέα ευκαιρία για να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο, κάτι μοναδικό!

Λ. Κηφισίας 238, ΤΚ 15231, Χαλάνδρι
Τηλ. 210 6745959, Email: info@thecicero.gr